Mededeling aan meerderjarige gebruikers ambulante/mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning - 19 mei 2020