Mededeling aan PAB-budgethouders - 15 december 2017

15/12/2017
Documenttype: 
Mededeling

Eind december 2017 ontvangt u de terugbetaling van alle kosten die u indiende in 2017 en die u nog niet terugbetaald kreeg. Vroeger ontving u die resterende terugbetaling pas begin januari. Dit jaar ontvangt u de terugbetaling in december. Vanaf 2018 worden uw kosten doorlopend terugbetaald.