Mededeling aan PAB-budgethouders - 28 november 2018

Documenttype: 
Mededeling

Het VAPH heeft de richtlijnen PAB aangepast.

Er is een wijziging aangebracht rond combinaties. Er werd uit de richtlijnen geschrapt dat PAB en pleegzorg niet combineerbaar zijn.