Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders - 21 april 2020

21/4/2020
Documenttype: 
Mededeling

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. De Vlaamse Regering neemt, via een besluit dat regelgevend verankerd wordt, een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken.