Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders - 5 mei 2020

05/5/2020
Documenttype: 
Mededeling

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. De Vlaamse Regering heeft een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken definitief goedgekeurd op 30 april 2020.