Medisch attest voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure

juni 2017
Documenttype: 
Formulier

Met dit formulier verklaart de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst dat een volwassen patiënt in aanmerking komt om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure.