Meldpunt grensoverschrijdend gedrag - GOG

09/8/2012
Documenttype: 
Infonota

De omzendbrief  beschrijft de praktische werking van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in kader van artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van de Persoon met een Handicap.