Mensen met functioneringsproblemen in de Gezondheidsenquête

februari 2017

Gezondheidssurvey uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) met gegevens over personen met functioneringsproblemen. Bijzondere aandacht voor de arbeidsdeelname.