Ministerieel besluit van 4 december 2008

04/12/2008
Documenttype: 
Regelgeving

Ministerieel besluit van 4 december 2008 houdende vaststelling van de bedragen voor de presentiegelden voor de strategische Adviesraad en de Raadgevende Comités voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin