Model lijst overheidssubsidies per 1 januari 2018

01/1/2018
Documenttype: 
Modeldocument

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 moeten alle gesubsidieerde voorzieningen, diensten en organisaties een lijst opmaken met alle door de overheid verstrekte subsidies. Die lijst maakt deel uit van het financieel verslag. Het VAPH legt een eenvoudig elektronisch invulmodel op.