Opleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget - maart 2016

Documenttype: 
Presentatie
maart 2016

Presentatie van de opleiding over het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget aan de medewerkers van de diensten ondersteuningsplan (DOP’s), de diensten maatschappelijk werk (DMW’s), de gebruikersorganisaties en de eerstelijnsdiensten die verbonden zijn aan een multidisciplinair team (MDT)

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.