Opname webinar bevraging hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3

15/12/2021
Documenttype: 
Andere

Het VAPH onderzoekt in opdracht van de Vlaamse Regering vanaf december 2021 wat de huidige noden zijn van personen met een handicap in prioriteitengroep 3 en of en hoe op kortere termijn eventueel al hulp en ondersteuning kan geboden worden. Op basis van de resultaten doet het VAPH voorstellen aan de Vlaamse Regering om verder beleid te voeren. 

Voor dat wetenschappelijk onderzoek kregen een groep personen met een handicap uit prioriteitengroep 3 de uitnodiging om een bevraging in te vullen en/of deel te nemen aan individuele gesprekken. 

Het VAPH organiseerde, samen met het werkveld, een webinar voor de personen die uitgenodigd werden om deel te nemen aan het onderzoek of hun wettelijk vertegenwoordiger. Tijdens de webinar werd de nodige toelichting gegeven rond de bevraging prioriteitengroep 3. U vindt hieronder de opname van de webinar.