Overeenkomst voor kortdurende dag-en woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder (inclusief multifunctioneel centrum)

23/11/2020
Documenttype: 
Formulier

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of kortdurende dag-en/of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder, moet u dit formulier gebruiken om de overeenkomst tussen u en de dienst of organisatie te sluiten.

Met 'kortdurend' wordt een periode van maximaal 3 maanden bedoeld. Het hoeft niet te gaan om een aansluitende periode.