PREVENTIEVE EN HYGIËNISCHE MAATREGELEN BIJ AMBULANTE EN MOBIELE BEGELEIDING EN BIJ COLLECTIEVE DAGONDERSTEUNING