Rapport aantal gepresteerde RTH-punten tegenover aantal erkende RTH-punten

november 2018
Documenttype: 
Rapport

Dit rapport toont het aantal gepresteerde RTH-punten per penhouder, verspreid over de verschillende modules voor de periode januari t.e.m. augustus 2018.

De berekende percentages in de tabel tonen:

  • hoeveel de penhouder al gerealiseerd heeft van zijn totale capaciteit 2018 (erkende punten RTH voor heel 2018) = kolom M, 'realisatie%_2018' (berekening: kolom J / kolom K * 100);
  • hoeveel de penhouder al gerealiseerd heeft van zijn capaciteit als we hier enkel rekening houden met de maanden januari t.e.m. augustus 2018 (rapporteringsperiode) ervan uitgaande dat de capaciteit RTH egaal over alle maanden uitgestreken zou zijn. = kolom N, 'realisatie%_jan-aug' (berekening: kolom J / kolom L * 100);
  • hoeveel capaciteit de penhouder nog over heeft voor de resterende maanden (september t.e.m. december 2018) = kolom O, 'nog beschikbare capaciteit' (berekening: kolom K - kolom J).

In kolom N worden de percentage in verschillende kleuren weergegeven. De legende van de kleuren is:

  • groen = penhouder heeft nu reeds meer gepresteerd dan de erkende RTH-capaciteit (100 % of meer in kolom N)
  • geel = penhouder heeft een gewogen realisatiepercentage tussen 90 en 100 % (o.b.v. kolom N)
  • oranje = penhouder heeft een gewogen realisatiepercentage tussen 75 en 90 % (o.b.v. kolom N)
  • rood = penhouder heeft een gewogen realisatiepercentage van minder dan 75 % (o.b.v. kolom N)

In juli 2018 kregen een aantal RTH-diensten met ingang van 1 januari 2018 uitbreiding van capaciteit, specifiek om respijtzorg te kunnen aanbieden aan cliënten. Daardoor is het mogelijk dat die diensten momenteel aan een lager realisatiepercentage komen. Het gaat om volgende RTH-diensten: De Heide, De Klaproos, De Lovie, De Okkernoot, De Poel, De Vrije Vlinder, Dienstencentrum 't Weyerke, DVC St-Jozef, Groep Ubuntu, Heilig Hart, Huize Tordale, Intesa, Kamiano, Kompas, Monnikenheide, Oranje, Sint-Elisabeth, 't Volderke, Tehuizen voor Nazorg, Unie-K, Vondels, Willekom, Zonnelied.