Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) beleidsplan

08.12.2020
Documenttype:
Andere

In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van minister Beke wordt bij de strategische doelstelling toegankelijkheid volgende operationele doelstelling geformuleerd: ‘We breiden de middelen voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap verder uit.’ De opmaak van een beleidsplan RTH kadert binnen deze doelstelling. 

RTH is organisch ontstaan vanuit de oude zorgvormen. Het is niet duidelijk wat er vandaag allemaal binnen RTH gebeurt, hoe diensten omgaan met flexibiliteit en hoe ze vraaggestuurd werken en of de middelen vandaag goed worden ingezet. Met dit beleidsplan proberen we een antwoord te formuleren op die vragen, en onderzoeken we hoe het RTH-aanbod verder geoptimaliseerd en bijgestuurd kan worden. 

Vervolgens denken we ook na over eventuele bijkomende uitbreidingsrondes in de komende legislatuur. Kan de manier waarop middelen nu verdeeld worden beter? Aan welke doelstellingen kunnen we vervulling geven met bijkomende middelen RTH?