Documenten en formulieren

Resultaten

februari 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

08/2/2022

Advies van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht n.a.v. de elektronische procedure d.d. 08-02-2022.

08/2/2022

De GDPR-wetgeving laat enkel toe om  gevoelige persoonlijke informatie via een beveiligde omgeving door te geven. Daarom kan de persoon met een handicap sinds 7 februari vragen stellen over zijn eigen dossier via het e-loket mijnvaph.be. Dat platform is immers enkel toegankelijk via authenticatie voor de personen met een handicap die een dossier hebben bij het VAPH én voor de erkende relaties van die persoon.

03/2/2022

Handleiding en richtlijnen voor het indienen van het voorschot in de webapplicatie Isis

februari 2022

In deze brochure vindt u informatie over het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Als u als meerderjarige persoon met een handicap een persoonsvolgend budget aanvraagt, wordt uw zorgzwaarte bepaald aan de hand van dat zorgzwaarte-instrument.

U leest in de brochure wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over uw zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient.

februari 2022

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.

31/1/2022

Isis heeft een nieuwe functionaliteit die de SE’s de mogelijkheid geeft om hun sociaal secretariaat te mandateren waardoor het sociaal secretariaat hun doorgestuurde gegevens in Isis kan raadplegen. Via de handleiding kunt u de procedure raadplegen.