Schuldvordering voor het uitvoeren van een expertiseonderzoek

01/7/2020
Documenttype: 
Formulier

Met dit formulier vraagt u aan het VAPH om u te vergoeden voor het expertverslag dat u hebt opgesteld en voor de verplaatsingskosten die u voor de expertiseopdracht hebt gemaakt.