Sterk september 2016

september 2016
Documenttype: 
Sterk

In dit nummer:

 • Edito
 • Laatste horde naar de persoonsvolgende financiering Infosessies
 • "Ik krijg een persoonsvolgend budget, wat nu?"
 • Actua
 • Eerste basisondersteuningsbudgetten
 • Zorg op maat in het onderwijs PVF
 • Zorgcontinuïteit voor minderjarigen
 • Speelpleinwerking: coanimatoren met een handicap
 • MIEX, vanuit de sterktes van de jongeren
 • Kort - Tanderuis lanceert ASStheek
 • Kort - Doven en werk centraal op Werelddovendag
 • Kort - Trefdag handicap 2016
 • Kort - Borstkanker bij vrouwen met een verstandelijke handicap, borst en boezem bewust
 • Kort - Eerste 'Week van NAH' in oktober
 • PVF - Persoonlijke brieven
 • Lezersverhaal - Assistentiehonden
 • PVF - Vergunde zorgaanbieders aan het woord
 • Getuigenis - De sportdag van Matthias Boonen
 • Service - Verzoeknummers bij 'Radio on Wheels'
 • Service - Begeleiding, opvang of thuis wonen

Ontvangt u Sterk graag thuis?