Studie inzake prevalentie, incidentie, melding en registratie van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van personen met een handicap

maart 2008

Timing

2008

Onderzoekers

  • S. Opdebeeck
  • H. Sykora
  • L. Vermeire

Onderzoeksdoelstellingen

In het kader van kwaliteitszorg zijn de voorzieningen en organisaties, erkend door het VAPH, verplicht een beleid te voeren rond preventie van grensoverschrijdend gedrag, waaronder (seksueel) misbruik en geweld. In opvolging van de resolutie van de Europese Raad over preventie van (seksueel) misbruik en geweld ten aanzien van personen met een handicap, wil het VAPH de voorzieningen ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van een preventiebeleid. Daarvoor werd door het VAPH een onderzoeksopdracht uitgeschreven.