Toelichting digitale versie van de bevraging hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3

13/12/2021
Documenttype: 
Andere

Het VAPH onderzoekt in opdracht van de Vlaamse Regering vanaf december 2021 wat de huidige noden zijn van personen met een handicap in prioriteitengroep 3 en of en hoe op kortere termijn eventueel al hulp en ondersteuning kan geboden worden. Op basis van de resultaten doet het VAPH voorstellen aan de Vlaamse Regering om verder beleid te voeren. 

Voor dat wetenschappelijk onderzoek kregen een groep personen met een handicap uit prioriteitengroep 3 de uitnodiging om een bevraging in te vullen en/of deel te nemen aan individuele gesprekken. 

In onderstaand filmpje  geven we meer informatie over de inhoudelijke en technische kant van de digitale versie van de bevraging zodat u een goed beeld heeft van hoe de vragenlijst eruit ziet en hoe u die op een goede manier kunt invullen.