Toelichting voor gebruikers bij het onderzoeksrapport ‘Zorgzwaarte-instrument (ZZI): een onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid’