Verklaring over de laattijdige vervollediging van een aanvraag van een persoonsvolgend budget (PVB) door een multidisciplinair team (MDT)

23/7/2019
Documenttype: 
Formulier

Met dit formulier verklaart u als multidisciplinair team aan het VAPH waarom de modules voor een bepaalde aanvraag van een persoonsvolgend budget niet op tijd kunnen worden ingediend.