Voorbereiding op de tweede golf: draaiboek voor voorzieningen - bijlage