Vraagverduidelijking in het kader van het PGB-experiment - Volledig eindrapport

januari 2010

Timing

2010

Onderzoekers

  • Prof. Dr. Bea Maes, KU Leuven
  • Kristien Hermans

Onderzoeksdoelstellingen

In 2008 werd door Vlaams Minister van WVG, Steven Vanackere, beslist om een deel van de middelen van het uitbreidingsbeleid te besteden aan een experiment Persoonsgebonden Budget (PGB). In dit experiment krijgen 200 personen met een handicap een PGB in overeenstemming met hun individuele ondersteuningsnoden. Ze kunnen dat budget gebruiken voor het financieren van de ondersteuning die zij nodig hebben om een kwaliteitsvol leven te leiden. Met het budget kan zowel persoonlijke assistentie vergoed worden, als ondersteuningsaanbod ingekocht worden bij organisaties, zowel binnen als buiten het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In de schoot van het VAPH werd een expertencomité samengesteld dat als opdracht kreeg om de contouren van het PGB-experiment vast te leggen en het verloop op te volgen.