Zorgregierapport 30 juni 2010

30/6/2010
Documenttype: 
Rapport

Dit rapport biedt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen, de erkende capaciteiten van de voorzieningen en diensten voor personen met een handicap en het gebruik van deze plaatsen. Ook wordt de link gelegd met de lijst persoonlijke-assistentiebudgetvragers en -gebruikers. Dit rapport bevat ook de resultaten van een analyse van de centrale registratie van zorgvragen van de nieuw ingestroomde cliënten. Tot slot wordt gerapporteerd over het aantal noodsituaties en de convenants voor knelpuntdossiers.