Zorgzwaarte-instrument (ZZI) - Een onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid