Documenten en formulieren

Resultaten

19/10/2020

In de periode van 18 maart tot begin mei 2020 werden in België zeer verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Die maatregelen hadden een enorme impact op de sector van personen met een handicap. Om die impact in kaart te brengen, lanceerde het VAPH op 20 mei een bevraging bij meerderjarige personen met een handicap en mantelzorgers. De resultaten van die bevraging zijn gebundeld in dit rapport.

januari 2020

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was de nodige objectieve informatie te verzamelen om de inzet van de middelen die vandaag beschikbaar zijn voor diensten ondersteuningsplan (DOP(s) en diensten maatschappelijk werk (DMW’s), te evalueren.

06/5/2019

De vraag naar de ontwikkeling van een monitoringssysteem dat toelaat om op grote schaal longitudinale data te verzamelen over de relatie tussen PVF en kwaliteit van bestaan, of ‘quality of life’ (QOL), is een vraag naar evidence-based policy (beleid met wetenschappelijke onderbouwing).

In een vooronderzoek, getiteld “Het ontwikkelen van een theoretisch model over de relatie tussen persoonsvolgende financiering en kwaliteit van leven”, werd een coherent theoretisch model ontwikkeld dat toelaat de complexe relatie tussen PVF en kwaliteit van bestaan te duiden. Dit vooronderzoek schetste een raamwerk dat de hypothetische relaties tussen PVF en kwaliteit van bestaan expliciteerde met bijhorende indicatoren. Het onderzoek legde bloot dat bestaande indicatoren het geschetste raamwerk slechts gedeeltelijk kunnen invullen.

De nieuwe studie is een verdere fase in de uitwerking van een monitoringssysteem dat toelaat de relatie tussen PVF en kwaliteit van bestaan op te volgen en te evalueren a.d.h.v. longitudinale dataverzameling.

2019

Mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking en gedragsproblemen makkelijk en goed thuis laten wonen of af en toe laten verblijven, ligt niet voor de hand. Naast de juiste begeleiding, zijn er daarvoor vaak hulpmiddelen en aanpassingen nodig in de woning. 

2019

De onderzoeksopdracht bestaat uit de ontwikkeling van een (self-assessment) tool waarmee personen met een handicap concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverheldering te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn wat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden.

februari 2019

Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de werking en effecten van, en nood aan rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).