Documenten en formulieren

Resultaten

23/11/2020

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of kortdurende dag-en/of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder, moet u dit formulier gebruiken om de overeenkomst tussen u en de dienst of organisatie te sluiten.

Met 'kortdurend' wordt een periode van maximaal 3 maanden bedoeld. Het hoeft niet te gaan om een aansluitende periode.

23/11/2020

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.

12/11/2020
Met deze verklaring bevestigt u als budgethouder de tewerkstelling van een assistent. Assistenten van personen met een handicap kunnen, in geval van een hoogrisicocontact met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus, getest worden op dag 5 nadat ze voor het laatst met die persoon in contact kwamen.
05/11/2020

Met deze verklaring bevestigt u als verantwoordelijke van een dienst of voorziening voor personen met een handicap de tewerkstelling van een medewerker. Medewerkers van een dienst of voorziening voor personen met een handicap kunnen, in geval van een hoogrisicocontact met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus, getest worden op dag 5 nadat ze voor het laatst met die persoon in contact kwamen.