Documenten en formulieren

Resultaten

25/8/2022

Online infosessie over de pilootfase voor het nieuwe beleid RTH. Tijdens deze infosessie wordt het opzet van de pilootfase toegelicht en wordt verduidelijkt hoe een aanvraag kan ingediend worden, wat de verwachtingen ten aanzien van de initiatiefnemers zijn, hoe de beoordeling en selectie zullen verlopen …

23/8/2022

Infosessie voor initiatiefnemers die nog niet erkend of vergund zijn en overwegen om een aanvraag in te dienen. Tijdens de infosessie wordt de nodige toelichting gegeven over wat een erkenning RTH in het kader van de pilootfase inhoudt en hoe die kan aangevraagd worden.

11/2/2022

Het VAPH organiseerde in februari 2022 digitale informatiesessies. Tijdens de infosessies gaven we informatie over het besteden van uw persoonsvolgend budget (PVB).

juni 2021

Deze presentatie werd gebruikt tijdens de online infosessies rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp, die door het VAPH werden georganiseerd in juni-juli 2021.