Documenten en formulieren

Resultaten

maart 2019

Dit modeladdendum kan gebruikt worden als basis voor een addendum bij de huurovereenkomst die de huurder en de verhuurder van een huurpakket hulpmiddelen voor personen met een snel degeneratieve aandoening moeten sluiten.

maart 2019

Deze modelhuurovereenkomst kan gebruikt worden als basis voor de huurovereenkomst die de huurder en de verhuurder van een huurpakket hulpmiddelen voor personen met een snel degeneratieve aandoening moeten sluiten.

29/11/2018

Bijlage bij infonota INF/AZF/18/36 - wijziging kinderbijslag vanaf 2019.

01/1/2018

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 moeten alle gesubsidieerde voorzieningen, diensten en organisaties een lijst opmaken met alle door de overheid verstrekte subsidies. Die lijst maakt deel uit van het financieel verslag. Het VAPH legt een eenvoudig elektronisch invulmodel op.