Documenten en formulieren

Resultaten

18/12/2020

Ministerieel besluit van 18 december 2020 tot benoeming van de leden en voorzitters van de Vlaamse toeleidingscommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22/10/2020

Ministerieel besluit over de vaststelling van de einddatum van de periode COVID-19 en de verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19

02/10/2020

Ministerieel besluit over een financiële compensatie voor de derving van vergoedingen voor woonkosten als gevolg van COVID-19

05/8/2020

Ministerieel besluit over de verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19

23/7/2020

Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2020

20/7/2020

Ministerieel besluit over vermindering van de subsidiëring bij het niet adequaat inzetten van personeel van voorzieningen voor personen met een handicap tijdens de periode COVID-19

17/7/2020

Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2020