Documenten en formulieren

Resultaten

09/12/2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de tussenkomst in de energiekost in 2022. 

25/11/2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 20 maart 2021 voor de social-/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 voor de sector personen met een handicap.

september 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de organisatie van een pilootfase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp

20/7/2021

Bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van de kosten van de COVID-19-vaccinatie: De begunstigden en de bedragen van de subsidie, vermeld in artikel 3, §1.

09/7/2021

In dit Besluit wordt de toekenning van een vergoeding voor de kosten van de COVID-19-vaccinatie aan bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin geregeld. De bijlage (zie verwante documenten) bevat een overzicht van de begunstigden en de bedragen van de subsidie, vermeld in artikel 3, §1.