Documenten en formulieren

Resultaten

31/1/2023

Deze infonota geeft uitleg over de voorleesbrillen, omschrijft de doelgroepen, licht de inhoud van een adviesrapport toe en geeft de goedkoopst passende voorleesbril aan. Deze infonota is een actualisering van de Infonota INF/20/167 - AI-Brillen.

 

26/1/2023

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elk MFC en elke RTH-aanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een voor haar organisatie uniek exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Deze infonota informeert over de toepassing en werkwijze.

20/1/2023

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de MDT’s om voor PVB-vragen waarvan de indientermijn zou eindigen in 2023,  een gemotiveerde uitzondering  te vragen als de regelgevende termijn van 10 maanden voor het vervolledigen van de aanvraag met de noodzakelijke modules niet gehaald kan worden.

05/1/2023

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2023.  Bedragen die niet geïndexeerd worden, zijn ook opgenomen in de infonota.

22/12/2022

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) met een specifieke erkenning RTH-kortverblijf stellen met regelmaat de vraag naar flexibiliteit in inzet van de voorbehouden middelen en een evaluatie van dat kortverblijf.

22/12/2022

In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen. Voorzieningen uit de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen daarvoor een forfaitaire financiële tussenkomst. 

22/12/2022

Eind september 2022 informeerde het VAPH de multifunctionele centra over de beslissing van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de bijdrageregeling MFC. Die aanpassingen gaan in vanaf 1 februari 2023.

20/12/2022

Vanaf 2023 wordt de voorschotcyclus voor subsidie-eenheden gewijzigd. De opname van de webinar en de antwoorden op enkele veelgestelde vragen staan nu op onze website.

15/12/2022

In het zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord zijn de sociale partners structurele maatregelen overeengekomen om enerzijds de koopkracht van het personeel en anderzijds de werkdruk te verlagen. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 20 maart 2021 voor de social-/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 voor de sector personen met een handicap geeft wettelijk kader aan deze maatregelen. Met deze infonota zetten we de aanpassingen voor PC 319.01 op een rijtje.