Documenten en formulieren

Resultaten

21/3/2023

Mensen met een handicap die zich plots in een kritieke situatie bevinden, kunnen onder andere via de noodprocedure onmiddellijk een persoonsvolgend budget aanvragen. De beoordelingscriteria voor die procedure zijn vastgelegd in de wet en zijn behoorlijk strikt. Minister van Welzijn Hilde Crevits besliste in samenwerking met het VAPH om de procedure te versoepelen.

17/3/2023

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

16/3/2023

Het VAPH krijgt heel wat vragen en opmerkingen over de nieuwe richtlijnen voucherregistratie die vanaf 1 januari 2023 moeten toegepast worden. Met deze infonota wensen wij die nog eens te verduidelijken. Ook de nieuwe berekening van de opzegvergoeding bij overlijden wordt toegelicht.

15/3/2023

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

26/1/2023

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elk MFC en elke RTH-aanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een voor haar organisatie uniek exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Deze infonota informeert over de toepassing en werkwijze.

05/1/2023

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2023.  Bedragen die niet geïndexeerd worden, zijn ook opgenomen in de infonota.

22/12/2022

Vanaf januari 2023 wijzigt de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders. In deze aanvullende handleiding vindt u meer info over de nieuwe manier van uitbetalen van de maandelijkse voorschotten.