Documenten en formulieren

Resultaten

november 2022

Met dit formulier geeft een persoon met een handicap u de toestemming om de gegevens over zijn aanvraag voor ondersteuning op te vragen.

 

 

16/11/2022

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

09/11/2022

Sinds 2019 zijn vergunde zorgaanbieders verplicht om een beleidsplan op te maken. Het beleidsplan heeft als doel de kwaliteitsvolle inzet van het personeel door de vergunde zorgaanbieder te verzekeren rekening houdend met sociaal ondernemerschap. Een nieuwe vergunde zorgaanbieder moet zijn beleidsplan aan het VAPH bezorgen. Na een eerste positieve screening van het beleidsplan wordt jaarlijks een zelfevaluatie van het beleidsplan verwacht. Vanuit de administratie evalueerden we dit proces van zelfevaluatie met participatie en formuleerden we enkele aandachtspunten voor de komende zelfevaluaties.

08/11/2022

Via deze infonota wil het VAPH verdere verduidelijking brengen over de infonota (INF/22/41) van 22 september 2022 betreffende de wijzigingen sitebeheer en voucher registratie in de Geïntegreerde Registratietool (GIR).

26/10/2022

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.

21/10/2022

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.

21/10/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.  Deze update actualiseert de contactgegevens van het Outbreak Support Team.

21/10/2022

Vanaf januari 2023 wijzigt de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders. Het VAPH organiseert in november twee webinars (online infosessies) waarin de aanpassingen zullen worden toegelicht.

12/10/2022

In de infonota van 31 augustus 2022 (INF/22/40) werd u op de hoogte gebracht dat de afname van de storend-gedragsschaal (SGZ) in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait vanaf heden enkel door een inschaler van een multidisciplinair team (MDT) mag gebeuren. In deze infonota willen we u informeren over een wijziging van de startdatum voor alle afnames en de concrete implicaties van de nieuwe maatregel.

07/10/2022

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)