Documenten en formulieren

Resultaten

31/1/2023

Deze infonota geeft uitleg over de voorleesbrillen, omschrijft de doelgroepen, licht de inhoud van een adviesrapport toe en geeft de goedkoopst passende voorleesbril aan. Deze infonota is een actualisering van de Infonota INF/20/167 - AI-Brillen.

 

20/1/2023

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de MDT’s om voor PVB-vragen waarvan de indientermijn zou eindigen in 2023,  een gemotiveerde uitzondering  te vragen als de regelgevende termijn van 10 maanden voor het vervolledigen van de aanvraag met de noodzakelijke modules niet gehaald kan worden.

19/1/2023

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

05/1/2023

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2023.  Bedragen die niet geïndexeerd worden, zijn ook opgenomen in de infonota.

november 2022

Met dit formulier geeft een persoon met een handicap u de toestemming om de gegevens over zijn aanvraag voor ondersteuning op te vragen.

 

 

26/10/2022

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.

21/10/2022

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.

21/10/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.  Deze update actualiseert de contactgegevens van het Outbreak Support Team.