Documenten en formulieren

Resultaten

15/3/2023

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

02/3/2023

De financiële bijdrage die een multifunctioneel centrum (MFC) moet aanrekenen aan zijn gebruikers wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap. Het MFC staat zelf in voor de correcte berekening van de bijdrage en voor de facturering. De gebruiker betaalt een bedrag afhankelijk van de ondersteuningsfunctie en frequentie.

MFC’s worden soms geconfronteerd met herberekeningen of terugvorderingen van het groeipakket. Graag verduidelijken we in deze infonota richtlijnen over hoe MFC’s hiermee kunnen omgaan. Dit om zowel de administratieve last als de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.

26/1/2023

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elk MFC en elke RTH-aanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een voor haar organisatie uniek exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Deze infonota informeert over de toepassing en werkwijze.

januari 2023

In dit document vindt u de richtlijnen over de hantering van de diverse ondersteuningsfuncties, de toewijzing, de erkenning, de registratie en de bijdrageregeling, de subsidiëring en tenslotte de outputindicator binnen een MFC. Deze richtlijnen zijn specifiek bedoeld om een gemakkelijk hanteerbare leidraad te geven aan multifunctionele centra in het kader van de regelgeving MFC, die van kracht is sinds 1 januari 2016.