Documenten en formulieren

Resultaten

20/1/2023

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de MDT’s om voor PVB-vragen waarvan de indientermijn zou eindigen in 2023,  een gemotiveerde uitzondering  te vragen als de regelgevende termijn van 10 maanden voor het vervolledigen van de aanvraag met de noodzakelijke modules niet gehaald kan worden.

19/1/2023

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

17/1/2023

Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.

2022

In het kader van Vlaamse Brede Heroverweging werd onderzocht op welke elementen van de persoonsvolgende financiering bespaard kan worden zonder impact op de levenskwaliteit van de budgethouders en zonder de verplichtingen inzake VNCRPH in het gedrang te brengen.

december 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

november 2022

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

november 2022

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen om gebruik te maken van de ondersteuning vanuit een forensische VAPH-unit of ondersteuning door directe financiering bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden.

november 2022

Met dit formulier verklaart u dat een volwassen persoon in aanmerking komt om ondersteuning aan te vragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsbehoefte.