Documenten en formulieren

Resultaten

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de voorgenomen niet-indexering van de werkingsmiddelen in de voorzieningensector in het kader van de begroting 2013

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 septebmer 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

26/6/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

29/5/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 mei 2012

28/2/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 februari 2012

21/1/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorontwerp van decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit