Documenten en formulieren

Resultaten

05/9/2017

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 5 september 2017 m.b.t. de nota ‘Regeling voor Kortverblijf’.

05/9/2017

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 5 september 2017 m.b.t. het OBVR houdende de regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.