Documenten en formulieren

Resultaten

27/11/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 27 november 2012

23/10/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het ontwerp van omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2013 (lnzet bijkomende middelen 2013)

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité over de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het colloquium van 6 en 7 juni

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 septebmer 2012 over de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de voorgenomen niet-indexering van de werkingsmiddelen in de voorzieningensector in het kader van de begroting 2013

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 septebmer 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

26/6/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 26 juni 2012

29/5/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 mei 2012