Documenten en formulieren

Resultaten

2011

In dit eindrapport leest u het resultaat van een uitgebreid onderzoek omtrent een nieuwe stap in de Vlaamse zorgvernieuwing voor personen met een beperking: het persoonsgebonden budget of kortweg PGB. Het PGB is niet enkel een nieuw zorginstrument voor de persoon met een beperking , het is tevens een nieuw financieringsinstrument voor de zorgvoorzieningen.

In dit eindrapport zijn de resultaten van het experiment PGB en de bijhorendende beleidsaanbevelingen te vinden.

juli 2010

Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van persoonlijke assistenten die via een persoonlijke-assistentiebudget worden tewerkgesteld: in welke mate leiden de aspecten van de job van assistent al dan niet tot een hoog verloop?

januari 2010

Volledig eindrapport over vraagverduidelijking en ondersteuninsplanning in het kader van het PGB-exxperiment

2009

Onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap die gebruik maken van beschermd wonen

maart 2008

In het kader van kwaliteitszorg zijn de voorzieningen en organisaties, erkend door het VAPH, verplicht een beleid te voeren rond preventie van grensoverschrijdend gedrag, waaronder (seksueel) misbruik en geweld. In opvolging van de resolutie van de Europese Raad over preventie van (seksueel) misbruik en geweld ten aanzien van personen met een handicap, wil het VAPH de voorzieningen ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van een preventiebeleid. Daarvoor werd door het VAPH een onderzoeksopdracht uitgeschreven