Documenten en formulieren

Resultaten

01/4/2021

Met dit formulier rapporteert u over uw werking, conform artikel 17, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 over de erkenning en subsidiëring van diensten ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap.

26/3/2021

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of kortdurende dag-en/of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder, of mobiele en ambulante begeleiding bij een vergunde zorgaanbieder (inclusief multifunctioneel centrum) moet u dit formulier laten invullen door de dienst of organisatie.

Met 'kortdurend' wordt een periode van maximaal 92 dagen gedurende een bedoeld. Het hoeft niet te gaan om een aansluitende periode.

Voor het inkopen van mobiele en ambulante begeleiding bij een vergunde zorgaanbieder (inclusief multifunctioneel centrum) kunnen dit maximaal 36 mobiele begeleidingen, of 51 ambulante begeleidingen per kalenderjaar zijn.

25/1/2021

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH wijzigingen in verband met de budgethouder, de budgetrekening of de grootte van het terugvorderbaar voorschot.