Documenten en formulieren

Resultaten

19/12/2019

Met dit formulier kunt u uw jaarlijks verslag maken van uw bijstandstandorganisatie. 

november 2019

Aan de hand van deze vragenlijst kunnen vergunde zorgaanbieders een zelfevaluatie uitvoeren. Die zelfevaluatie maakt deel uit van de voorbereiding van de gemotiveerde aanvraag om in te tekenen op (middelen voor) een coachingstraject in het kader van correctiefase 2.

05/11/2019

Procedure voor flexibilisering RTH voor minderjarigen met een handicap in Oost-Vlaanderen. We voorzien hiervoor een nieuwe functie 'globale individuele ondersteuning'.

05/11/2019

Met dit formulier rapporteert u jaarlijks over uw werking als ODB-unit, conform artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 over de erkenning en de subsidiëring van de observatie-, diagnose en behandelingsunits.

04/11/2019

Met dit formulier rapporteert u jaarlijks over de werking van uw project voor personen met een handicap, conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en de subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden.

04/11/2019

Met dit formulier rapporteert u over de werking van uw unit, conform artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en de subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden.

juli 2019

Via het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget bezorgt u aan het VAPH de gegevens om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen. De handleiding helpt u bij het invullen. Voor de berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning kunt u gebruik maken van het excel-bestand 'Berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning'.

juni 2019

Met dit formulier kan een persoon met een handicap die les volgt in het gewoon onderwijs, de terugbetaling van de kosten voor vervoer naar een schoolinstelling van het gewoon onderwijs of zijn verblijf op internaat of op een studentenkamer indienen.