Documenten en formulieren

Resultaten

19/7/2002

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende maatregelen om tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van personen met een handicap

29/3/2002

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen van de voorzitter en van de leden van de bijzondere bijstandscommissie, bedoeld in artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

20/3/2002

Ministerieel besluit van 20 maart 2002 tot vaststelling van de werkwijze van het toezichtscomité inzake individuele materiële bijstand ten gunste van personen met een handicap, en tot benoeming van de leden van dit toezichtscomité

23/11/2001

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot invoering van de euro in de regelgeving betreffende de sociale integratie van personen met een handicap

13/7/2001

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap.

13/7/2001

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende heroverweging van de budgettaire middelen door de organisatie van de ambulante begeleiding door bepaalde voorzieningen inzake sociale integratie van personen met een handicap en houdende de aanpassing van de werkingskosten van de semi-internaten voor schoolgaanden.

10/7/2001

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden

01/6/2001

Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

19/1/2001

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie

15/12/2000

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap