Documenten en formulieren

Resultaten

04/5/2018

Ministerieel besluit van 4 mei 2018 houdende bepaling van de programmatie voor units voor geïnterneerden

20/4/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld

20/4/2018

Besluit van de Vlaamse Regering  van 20 april 2018 over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2018

12/1/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

01/1/2018

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 januari 2018)

08/12/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 over de erkenning en subsidiëring van observatie-, diagnose- en behandelingsunits

24/11/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units van geïnterneerden

14/7/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap.

01/7/2017

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2017)

12/5/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten.