Documenten en formulieren

Resultaten

14/7/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap.

01/7/2017

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2017)

12/5/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten.

10/3/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden.

20/2/2017

Ministerieel Besluit van 20 februari 2017 tot regeling van de dagondersteuning die wordt geboden door groenezorginitiatieven.

13/2/2017

Ministerieel Besluit van 13 februari 2017 over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.

10/2/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 over de regels betreffende de toekenning van een eenmalige subsidie aan verenigingen voor personen met een handicap om personen met een handicap te informeren over persoonsvolgende financiering

16/12/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen

02/12/2016

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 over de toekenning van subsidies aan multidisciplinaire teams voor controleafnames van het zorgzwaarte-instrument

21/10/2016

Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 over de objectivering van de nood aan ondersteuning in het kader van een aanvraag van een persoonsvolgend budget