Documenten en formulieren

Resultaten

2021

Het logo van het onderzoeksproject UNIC: naar gebruikersgerichte financieringsmodellen voor chronische zorg in jpg- en png-formaat

22/11/2021

Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.

24/9/2021

In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 oktober 2021. 

15/9/2021

Het VAPH is op zoek naar gemotiveerde personen die willen zetelen in de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC). Dat is de commissie die oordeelt over de erkenning van de handicap en de dringendheid van een vraag naar een persoonsvolgend budget.

29/7/2021

Met deze rondzendbrief informeert Opgroeien de voorzieningen over beleidskeuzes met betrekking tot het Groeipakket en de combinatie van niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg met niet-rechtstreeks toegankelijk verblijf in een voorziening.

02/7/2021

In afwachting en op voorwaarde van formele goedkeuring binnen het subsidiebesluit, vindt u in bijlage informatief de nieuwe barema's die vanaf 1 maart 2021 van toepassing zijn naar aanleiding van het VIA 6-akkoord.