Documenten en formulieren

Resultaten

23/3/2021

Odisee doet onderzoek naar jobcrafting bij mensen met een arbeidsbeperking. Uitleg in eenvoudige taal.

23/3/2021

Odisee doet onderzoek naar jobcrafting bij mensen met een arbeidsbeperking.

17/2/2021

In de nieuwsbrief van Vaccinnet staat stap voor stap beschreven hoe u uw voorziening correct kunt registreren en wat er nog in orde gebracht moet worden voor een correcte toegang tot Vaccinnet.

08/1/2021

Het VAPH is op zoek naar gemotiveerde artsen die willen zetelen in de Vlaamse toeleidingscommissie, de commissie die onder andere oordeelt over de erkenning van de handicap.

december 2020
Een overzicht van de communicatiekanalen van het VAPH, afgestemd op cliënten van multifunctionele centra
december 2020

Een overzicht van de communicatiekanalen van het VAPH, afgestemd op houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget

08/12/2020

In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van minister Beke wordt bij de strategische doelstelling toegankelijkheid volgende operationele doelstelling geformuleerd: ‘We breiden de middelen voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap verder uit.’ De opmaak van een beleidsplan RTH kadert binnen deze doelstelling. 

12/10/2020
De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste in kader van de corona-epidemie om sterk in te zetten op lokale aansturing door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Zorgraden van de eerstelijnszones spelen een centrale rol in deze lokale aansturing. Om de communicatie tussen VAPH-zorgaanbieders en de COVID-19-teams van de zorgraden te faciliteren, vindt u hier een overzicht met de contactgegevens van de COVID-19-teams per eerstelijnszone.