Documenten en formulieren

Resultaten

22/12/2022

In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen. Voorzieningen uit de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen daarvoor een forfaitaire financiële tussenkomst. 

22/12/2022

Eind september 2022 informeerde het VAPH de multifunctionele centra over de beslissing van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de bijdrageregeling MFC. Die aanpassingen gaan in vanaf 1 februari 2023.

20/12/2022

Vanaf 2023 wordt de voorschotcyclus voor subsidie-eenheden gewijzigd. De opname van de webinar en de antwoorden op enkele veelgestelde vragen staan nu op onze website.

15/12/2022

In het zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord zijn de sociale partners structurele maatregelen overeengekomen om enerzijds de koopkracht van het personeel en anderzijds de werkdruk te verlagen. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 20 maart 2021 voor de social-/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 voor de sector personen met een handicap geeft wettelijk kader aan deze maatregelen. Met deze infonota zetten we de aanpassingen voor PC 319.01 op een rijtje.

09/11/2022

Sinds 2019 zijn vergunde zorgaanbieders verplicht om een beleidsplan op te maken. Het beleidsplan heeft als doel de kwaliteitsvolle inzet van het personeel door de vergunde zorgaanbieder te verzekeren rekening houdend met sociaal ondernemerschap. Een nieuwe vergunde zorgaanbieder moet zijn beleidsplan aan het VAPH bezorgen. Na een eerste positieve screening van het beleidsplan wordt jaarlijks een zelfevaluatie van het beleidsplan verwacht. Vanuit de administratie evalueerden we dit proces van zelfevaluatie met participatie en formuleerden we enkele aandachtspunten voor de komende zelfevaluaties.

08/11/2022

Via deze infonota wil het VAPH verdere verduidelijking brengen over de infonota (INF/22/41) van 22 september 2022 betreffende de wijzigingen sitebeheer en voucher registratie in de Geïntegreerde Registratietool (GIR).

26/10/2022

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering zal er vanaf 1 januari 2023 een wijziging doorgevoerd worden aan het BVR van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering. De wijziging betreft een mogelijkheid voor de bijstandsorganisaties tot differentiatie van het aanbod laagdrempelige bijstand.

26/10/2022

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.

21/10/2022

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.