Documenten en formulieren

Resultaten

18/3/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 17 maart 2020 beslist om een aantal bijkomende maatregelen in te voeren om de impact van het corona-virus in te dijken. Daardoor moeten de richtlijnen die tot nog toe gecommuniceerd werden, bijgestuurd worden.

16/3/2020

De situatie met betrekking tot coronavirus evolueert dagelijks. Daarnaast willen we in deze update nog enkele verduidelijkingen aanbrengen.

12/3/2020

De richtlijnen voor de woonzorgcentra met betrekking tot het coronavirus worden verscherpt (bezoekverbod).Deze maatregelen zijn ook van toepassing op afdelingen met overwegend bejaarde personen met een handicap, of personen met zware zorgbehoefte (nursing)

09/3/2020

In deze infonota wordt een stand van zaken gegeven omtrent de operationalisering van de VIA 5 maatregelen verhoging barema's en variabele prestaties. Zowel het technisch luik als de subsidieluik wordt hierbij toegelicht.

06/3/2020

Maatregelen ten gevolge van Corona-COVID19 aan de voorzieningen voor personen met een handicap. Er wordt verwezen naar de uitgewerkte richtlijnen van Zorg en Gezondheid.

06/3/2020

Deze infonota brengt de afspraken over een fusie of overdracht van beheer in herinnering die ook zijn opgenomen op de website.